دوشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۶

با چشمهای تو - گیل آوایی
از کدام فاجعه می آیی!؟
که بازخنده هایت هم می گریند!
پنهان چه می کنی!؟
هنگام چشمهای تو به هزار فریاد می گویند!
سوگهایت را می گریم هنوز!
اشکهای دیروزم خشک نشده اند!
من با تو
از این سوگ به آن سوگ گریسته ام
بنشین نگاهم کن
تا با چشمهای تو
دیلمان بخوانم!
 .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر