چهارشنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۴

عروس عشق-رمان- منتشر نشده - گیل آوایی


" عروس عشق" رمان تازه ام است که تمامش کرده ام. طرح روی جلد آن را موقتاً درست کرده ام و در مورد انتشارش هنوز تصمیم نگرفته ام. فعلاً خبرش را به دوستان می دهم تا بعد انتشارش را در فرصتی دیگر همینجا به آگاهی می رسانم البته اگر معلومم باشد "کاین دم که فرو برم برآرم یا نه"!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر