پنجشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۶

خیلی کوچک!- گیل آوایی
باز هم چیزی گم  کرده ام
نمی دانم چیست!
مادر که نیست!
چه کسی دلش برایم تنگ است!؟
پس!

2


می پرسد ملانکولی[1]
می گویم:
ها! یعنی همین که:
"من در میان جمع و دلم جای دیگر است[2]!"[1] melancholy
[2] سعدی: هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای/ من در میان جمع و دلم جای دیگر استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر