سه‌شنبه، خرداد ۲۵، ۱۳۹۵

آخرین نگاه - گیل آوایینگاه ترا هنوز
اندوهان همۀ جهان می شمارد نگاهِ من!

حیرانم
حیران!

چگونه تاب بیاورم
وقتی بجان آمده ام!

آخرین نگاهت
آخرین
نگاهت
نگاهِ هماره ای است
نگاهِ مرا
در سایه روشنِ اشکی بی اختیار
می بارد هنوز
هر بار
دلم چه تنگ است برایت مادر!
چه
تنگ
است
دلم
برایت
مادر!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر