یکشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۵

مستانه مست آوازی - گیل آواییموج موج برگونه
دریا

آوازهای گم
زمزمۀ هر گام
آرام

آه
عاشقانه ها
نتهای گمی
قطره قطره می باراند

باران
می وزاند
باد

رقصِ شبح وار اندوهی
در پیچ وُ تاب نگاهی مست
بر ساحل سکوت
تنها تر از تنهاییها
شوریِ کدام از کدام چشیدن!؟
تلخیِ اندوهی
تلخ تر از تلخ

مستانه مست  آوازی
دل از باد برده است

سایه روشنِ ردّی ناموزون
گواهِ ویرانگذری به آوار خویش
بر دل ساحل
سوسو می زند
گاه گاه!.

همین!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر