شنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۵

سمفونیِ شالیکار - گیل آوایی

شانه می کند به ناز
افشانگیسوی در باد.

ژاله آویز است
خوشه های آفتاب
بامدادِ شالیزار.

وقت است
های
رقصِ درو
آوازهای شاد
سمفونیِ شالیکار!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر