سه‌شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۵

تنهایی - گیل آواییواخوان غریبی ست
آوازهای تنهایی
بر بال باد.

واگویه می کند گویی
پرنده ای
به فاصلۀ یک هوار پرکشیدن.

منِ مرا می کشم
بسان قطاری دوردست بی صدا!

خورشید به ایستگاه شب رسیده است
ومن در راهم
هنوز!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر