شنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۵

پیالۀ آخر - گیل آوایی

0

بی قراریِ یک فریاد در گلو!
پیاله ای در دست
پرده پرده 
مستیِ بی پرده 
ساز می شود،
هوار یک جنگل سکوت در من!
آرام آرام
دل می دهم باز
پوم
تاک
پوم
تاک
تنهایی غریبی می شمارم
خلسۀ این نا آرام،
آه!، پیالۀ آخر است
آخر
مستِ من!

1


تا دیوانگی
یک تلنگر فاصله!
و دیوانه ای که فکر می کند دارد دیوانه می شود!
پارادوکس غریبی ست
یک سکوتفریاد
زخمه ای
که دل می برد دیلمانی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر