دوشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۹

آیا وقاحتی وقیح تر از وقاحت این آدمکشان دزد و هزار چهره دیده اید!؟

وزیر دادگستری ژاپن پس از آنکه شغلش را دست‌مایه یک شوخی قرار داد، مجبور به کناره‌گیری شد.

این خبر را در سایتهای اینترنتی خواندم.و سوک حیرتی را گرفتار آمدم از اینکه در حکومت اسلامی ایران وزیرش با کمال وقاحت و ددمنشی دختر اسیر و بی دفاعی را شکنجه و تجاوز می کند و می کشد و می سوزاند، رهبرش به راحتی آب خوردنی دروغ می گوید و آسمان ریسمان می بافد،قاتلان را حکم می راند و مملکتی را به خاک و خون می کشد! قاضی اش همه چیز است الا قاضی! و با جان و مال و ناموس مردم بازی می کند و جنایت می آفریند اما هیچکدامشان نه تنها کنار نمی روند بلکه نه به مملکت پاسخ می دهند و نه حتی به همان خدا و صاحب زمانشان که مدعی ولایتش هستند! و همین جاکشان ادعای مدیریت جهانی دارند!!!!آیا وقاحتی وقیح تر از وقاحت این آدمکشان دزد و هزار چهره دیده اید!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر