دوشنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۹

دو نقطه - گیل آوایی

دو نقطه

فکر کردم
نخستین گام آغاز رسیدن است
کدام نقطه سهم ما بود
که هرچه دویدیم
دور شدیم
چه خط درازیست نرسیدن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر