چهارشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۹۱

hi Gil- یک گفتگوی تلفنی- گیل آوایی


 یک گفتگو تلفنی
گیل آوایی
چهار شنبه، 2012/11/07/17آبانماه 1391

Hi Gil
Hi
My wife has a performance today, we like you to be there
I can't
Why?
It is difficult to explain. You cant get it
Try me
Wel. How to say when a mother 14 months can not find her son in which jail is being kept! When a lawyer defending the right of children is being jailed and do hunger strike because her kids are being denied to visit their mom when a young man who is the only source of income for the family has been executed just because writing in a weblog! How can be in a mood to see the performance of your wife!
Ha!!!!!!!!!??????


های گیل
های
همسرم برنامه ای اجرا می کند که مایلیم تو هم باشی
نمی توانم
چرا؟
شرحش مشکل است. نمی توانی دریابی
امتحان کن
خوب چطور بگویم. وقتی مادری 14 ماه نمی تواند فرزندش را بیابد که در کدام زندان است وقتی وکیل مدافع حقوق کودکان را زندانی می کنند و اعتصاب غذا می کند چون از ملاقات فرزندانش که مادرشان را ببینند جلوگیری می کنند وقتی مرد جوانی که تنها نان آور خانواده اش است بخاطر اینکه در وبلاگ نوشته است، اعدامش می کنند! چطور می توانم در حال و هوایی باشم که اجرای برنامه همسرت را ببینم!
ها!!!!!!!!!!؟؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر