چهارشنبه، مهر ۲۶، ۱۳۹۶

غربت آمیگو - گیل آواییغربت دو دوره است آمیگو!
یک دوره آبدیده شدن!،
یک دوره پرتاب به غربت خویش!

در کدام فرسوده شدن!؟،
ماجرای آسیابِ سنگیست:
Ashes to ashes
Dust to dust!

و اینگونه اگر،
یعنی شاید باشد کسی بگوید بر تو:
Rest in  Peace!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر