یکشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۹۱

باده بر لب، شهد لبهای تو ام آمد بیاد - گیل آوایی

اکتبر2012

باده بر لب، شهد لبهای تو ام آمد بیاد
دلنشین- آغوش شبهای تو ام آمد بیاد

عشوه بودت، رقص مستی های ناب
شورها با سرکشیهای تو ام آمد بیاد

یاد دستان تو آمد مرهم بی تابی ام
آه دانی آن نفسهای توام آمد بیاد!؟

گریه-سوزی، ساز دل شد، دور بودم دوردور
دل شکسته، دلبریهای تو ام آمد

شد سبو خالی، نیامد یاری از پیمانه، آه
با چنین سوکی شررهای تو ام آمد بیاد

دل غمین شد روزگارم بی تو بودن تلخ تلخ
وایِ من کان همریهای تو ام آمد بیاد

ای دریغا روزگار ما ندانستی، دریغ
اشک ریزان شور شبهای تو ام آید بیاد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر